Yhden auton katokset

Nimi
Leveys
Pituus
Pinta-ala
Hinta alkaen
3.50m
5.00m
17.50m²
2520 €
3.50m
6.00m
21.00m²
3045 €
3.50m
7.00m
24.50m²
3675 €
3.50m
8.00m
28.00m²
4095 €
4.00m
5.00m
20.00m²
2100 €
4.00m
6.00m
24.00m²
2520 €
4.00m
7.00m
28.00m²
2940 €
4.00m
8.00m
32.00m²
3360 €
4.50m
5.00m
22.50m²
2310 €
4.50m
6.00m
27.00m²
2730 €
4.50m
7.00m
31.50m²
3220 €
4.50m
8.00m
36.00m²
3640 €